tirsdag den 11. februar 2014

Begyndelsen er langhåret

... fordi titlen "Genfødt" er latterlig og på ingen måde plausibel. Jeg har altid været her - min Blogger-profil er næsten 5 år gammel, og jeg selv er blevet gråhåret i den tid, der er gået. I parentes bemærket "NOT!", og så er jeg ellers færdig med den slags.
Motivationen for at starte på en blog med samme navn som forrige, som i øvrigt ligger derude et sted under en ny URL og tildelt et par priviligerede læsere, kommer af, at jeg er begyndt at skrive igen, og at jeg derudover har fået et "IRL" - nåh, det var dét, jeg sagde, at jeg ville holde op med - skrivenetværk, som jeg sætter pris på.
(IRL=In real life)

Jeg er siden blevet underlagt en hardware-opgradering.

Min sprogbevidsthed er ikke blevet mindre, og mine indikatorer for, at et usynligt publikum er derude et sted, har heller ikke forandret sig. Kort sagt er dette en reetablering af min identitet i blog-form, og jeg holder mig - forhåbentligt - og måske - sikkert næppe - til konventionerne for dette medie, som jo (fyldeord fra talesproget (hov, det var parenteserne og internet-jargonen, jeg ville undgå at parafrasere)) var min største akilleshæl, sidst jeg prøvede.

Starting from scratch, og for ikke at gøre tingene mere komplicerede, vil jeg så vidt muligt undgå at referere til denne blogs storebror og i stedet agere som dens dobbeltgænger i nu'et.

Jeg er kendt for mit vægelsind og for ikke at holde, hvad jeg lover, når det kommer til egne to do-lists og -begrænsninger, selvom jeg i andre henseender er noget så punktelig. Det var det.