torsdag den 8. marts 2018

Uspecificerede væsker på internettet á 33cl

uspecificeret [ZusbesifiYseOPð] adj. - , uspecificerede
1. som ikke er præcist angivet d kalkulationerne er foretaget på et uspecificeret grundlag · der forekommer en del uspecificerede omkostninger i transportsektoren · regeringen har afsat uspecificerede midler til indsatsen på narkoområdet · lovgrundlaget er af uspecificeret karakter · uspecificeret smørrebrød se under smørrebrød

smørrebrød [ZsmRrP-] subst. -et
1. skiver af rugbrød el. franskbrød med smør og pålæg på d et stykke smørrebrød med rejer · højt belagt smørrebrød · koldt og varmt smørrebrød · dansk smørrebrød e smørrebrødsbutik · smørrebrødsjomfru · smørrebrødspapir · smørrebrødsseddel
· uspecificeret smørrebrød smørrebrød som bestilles på restaurant uden at angivelse af hvilken slags pålæg der er på d tre stykker uspecificeret smørrebrød
! smørr/e+brø/d ¯ ældre smør og brød

væske1 [ZvæsgS] subst. -n, -r, -rne
1. en flydende masse der har et fast rumfang men ikke nogen afgrænset form d vand er en væske e væskeansamling · væskeform e bremsevæske · fremkaldervæske · kølervæske · rensevæske · sprinklervæske
! væ+ske ¯ fællesgermansk *w¤tisk@n 'væske', afl. af *w•ta- 'våd' (jf. våd)

internet [ZentPYnæt] propr. -tet
1. et globalt kommunikationsnetværk som tillader computerbrugere over hele verden at udveksle information. Fx kan man sende elektronisk post verden over, søge data og hente programmer hjem til sin egen computer. Kommunikationen sker ved hjælp af et modem. d have adgang til internet · koble sig på internettet · surfe på internettet e internetadresse
! Inter+net ¯ dannet af inter- + subst. net

cl
1. fork. for centiliter d = cl

Reference:
Politikens Store Ordbog (CD-ROM-version)

Ingen kommentarer:

Send en kommentar